Autotransporto priemonių registracijos mokestis

Užsienyje registruotos autotransporto priemonės


Laikinas ATLEIDIMAS NUO MOKESČIŲ MOKĖJIMOMokesčių inspekcija1. Įvadas


Šis lankstinukas apžvelgia pagrindines sąlygas, kuriomis remiantis užsienyje registruota autotransporto priemonė gali būti laikinai įvežta į Airijos Respubliką. Sąlygos, kuriomis remiantis užsienyje registruota autotransporto priemonė gali būti įvežta į valstybę, skiriasi priklausomai nuo to, ar įvežama transporto priemonė bus naudojama asmeniniais ar verslo tikslais.


Autotransporto priemonės naudojimas asmeniniais tikslais


2. Kokios sąlygos taikomos?


Bet kuri į šalį įvežta autotransporto priemonė, kurios savininkas arba asmuo, kurio vardu ji užregistruota, yra ne nuolatinis Airijos Respublikos gyventojas, neturi būti registruojama šioje valstybėje, jei atitinka žemiau nurodytas sąlygas:3. Ką reiškia sąvokos „Šalies nuolatinis gyventojas“ ir „ne nuolatinis gyventojas“ ?


Šalies nuolatinis gyventojas“ – asmuo, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra Airijos Respublikoje, o „ne nuolatinis gyventojas“ – bet kuris asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra užsienyje. „Įprastinė gyvenamoji vieta“ – gyvenamoji vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena (t.y. mažiausiai 185 dienas per kiekvienus kalendorinius metus) dėl asmeninių ir darbo ryšių.


Tačiau asmens, kuris darbo ryšiais susijęs vienoje vietoje, o asmeniniais kitoje, ir kuris dėl to gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių narių, įprastine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta, jeigu šis asmuo nuolat į ją grįžta.


Asmuo, kuris yra šalies nuolatinis gyventojas, bet gyvena užsienyje, kur lanko mokyklą ar universitetą, laikomas šalies nuolatiniu gyventoju.


4. Jei esate užsienio šalies studentas


Jei šalyje gyvenate vien savo studijų tikslais, tuomet galite įsivežti į šalį A kategorijos automobilį (žiūrėti 5 punkte pateiktą apibrėžimą) ar motociklą, jei autotransporto priemonė yra registruota jūsų įprastinės gyvenamosios vietos valstybėje. 2 punkte nurodytos sąlygos Jums taip pat bus taikomos, o 12 mėnesių buvimo šalyje terminas bus pratęstas iki jūsų studijų pabaigos.


5. Kokios yra A kategorijos autotransporto PRIEMONĖS?


A kategorijos autotransporto priemone laikoma bet kuri motorinė transporto priemonė, skirta žmonėms vežti. Ši kategorija apima lengvuosius automobilius, mikroautobusus ir kitas ne komercinės paskirties autotransporto priemones, kurių svoris neviršija 3 tonų.


6. Ką daryti, jei aplinkybės, dėl kurių automobiliui yra taikomAs laikinas atleidimas nuo mokesčių mokėjimo, pasikeičia ?


Jūs privalote kuo skubiau:


  1. išvežti automobilį iš šalies visam laikui, arba

  2. pateikti dokumentus dėl autotransporto priemonės registracijos ir sumokėti atitinkamus mokesčius.


Jei persikeliate nuolatos gyventi iš kitos valstybės narės į Airiją, o Jūsų automobilis šalyje yra laikinai, tuomet Jūs privalote kuo skubiau susisiekti su vienu iš Autotransporto priemonių Registracijos Biurų (Vehicle Registration Offices), kurių sąrašą rasite šio lankstinuko paskutiniame lape, ir pateikti dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčių mokėjimo.


Autotransporto priemonės naudojimas verslo tikslais


7. Kokios sąlygos taikomos?

Autotransporto priemonė, kurios savininkas arba asmuo, kurio vardu ji užregistruota, yra ne nuolatinis gyventojas, gali būti įvežta į šalį ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Informacija pateikta 2, 3, 5 ir 6 punktuose taip pat taikoma autotransporto priemonėms, naudojamoms verslo tikslais. Tačiau šiuo atveju bus taikomos ir specialios taisyklės.


8. Kokios normos reglamentuoja keleivių vežimą?


Į šalį laikinai įvežtas automobilis negali būti naudojamas keleiviams vežti šalies viduje už atlygį, nebent yra gautas atitinkamas leidimas.


Dėl papildomos informacijos aukščiau minėtiems leidimams gauti ar dėl kitų autotransporto priemonėms taikomų nuostatų, turėtumėte kreiptis į Transporto Departamentą, Kildare St., Dublin 2 arba telefonu 01-6707444.


9. kokios nuostatos taikomos kartu su autotransporto priemone įvežamai įrangai?


Autotransporto priemonė, kuri buvo suprojektuota, arba kurioje yra sumontuota speciali įranga, gali būti naudojama asmeniniais ne nuolatinio šalies gyventojo tikslais arba jam prižiūrint (pvz. autotransporto priemonė, kurioje sumontuota TV transliacijos įranga).


10. Ar galima išnuomoti užsienyje registruotą autotransporto priemonę?

Taip. Jei išnuomota A kategorijos transporto priemonė buvo įvežta į šalį ne nuolatinio šalies gyventojo pagal sudarytą nuomos sutartį, kuri baigiasi Airijoje, tuomet autotransporto priemonę nuomojančiai firmai leidžiama pernuomoti automobilį ne nuolatiniam šalies gyventojui, siekiant išvežti autotransporto priemonę iš šalies.


11. Ar gali šalies nuolatinis gyventojas vairuoti užsienyje registruotą transporto priemonę verslo tikslais ?


Taip, bet tik žemiau nurodytomis sąlygomis :

12. Ar reikia atlikti kokius nors formalumus Atvykus į šalį ?


Ne. Jei jūsų įvežtas automobilis atitinka 2 punkte paminėtas sąlygas, Jums atvykus į šalį nereikia atlikti jokių formalumų.

13. Ką privalau daryti, jei esu apklausiamas policijos ar mokesčių inspekcijos pareigūno ?


Jei jūsų automobilį stabdo policininkas, jūs privalote sustoti bei mokesčių inspekcijos pareigūnui ar policininkui reikalaujant, leisti apžiūrėti jūsų transporto priemonę bei privalote atsakyti į klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti Jūsų teisinį statusą šalyje. Jus privalote bendradarbiauti, pateikti visus dokumentus, patvirtinančius autotransporto priemonės įvežimo į šalį datą, nuosavybę ir registraciją Lietuvos Respublikoje.


14. papildoma informacija ir sprendimų Apskundimas

Papildomą informaciją dėl užsienyje registruotų autotransporto priemonių įvežimo į šalį ir Mokesčių inspekcijos sprendimų, kuriais esate nepatenkinti, apskundimo galite rasti visuose Autotransporto priemonių registracijos biuruose, nurodytuose šio lankstinuko paskutiniame lape.


Pastaba:


Šio lankstinuko tikslas nėra teisinė 1992 metų pakeisto Mokesčių įstatymo 4 skyriaus interpretacija ar išsamus išaiškinimas. Minėtos įstatyminės nuostatos yra 1993 metų Autotransporto priemonių registracijos taisyklių dalis (taisyklių skyrius Dėl laikinojo atleidimo nuo mokesčių mokėjimo).


Autotransporto priemonių registracijos biurai Telefonas Faksas

6-8 Staplestown Rd., Carlow

05303-31475

0503-43973

Govt. Buildings, Kilrush Road, Ennis, Clare

065-6841200

065-6840514

Govt. Offices, Sullivan‘s Quay, CORK**

021-4968783

021-4314679

Road Station, Lifford, DONEGAL

074-72700

074-41643

St. John‘s House, Tallaght, Dublin 24**

01-4149777

01-4149720

Furry Park Ind. Estate, Santry, DUBLIN 9

01-8579800

01-8579820

Custom House, Flood St., GALWAY

091-536300

091-536381

Govt. Bldgs., Spa Road, Tralee, KERRY

066-7121480

066-7127081

Govt. Bldgs., Hebron Road, KILKENNY

056-52355

056-52359

Govt. Offices, Old Abbeyleix Road, Portlaoise, LAOIS

0502-60581

0502-60582

Govt. Bldgs., By-Pass Road, Carrick-on-Shannon, LEITRIM

078-21444

078-21445

Sarsfield House, Francis St., LIMERICK

061-415366

061-413294

St. Patrick‘s Hall, Dundalk, LOUTH

042-9334191

042-9326194

Carrickarnan, Dundalk, LOUTH

042-9371386

042-9371029

Govt. Offices, Michael Davitt House, Castlebar, MAYO

094-21131

094-21134

Commons Road, Navan, MEATH

046-75400

046-29343

Coolshannagh, MONAGHAN

047-82800

047-84962

Govt. Bldgs., Tullamore, OFFALY

0506-25808

0506-25819

Unit 2, Conway Buildings, The Quay, SLIGO

071-69180

071-69198

Govt. Bldgs., The Glen, Waterford

051-877011

051-852517

New Civic Offices, Dungarvan, WATERFORD

058-48150

058-48061

Anne Street, WEXFORD

053-46714

053-22162

Govt. Offices, The Murrough, WICKLOW

0404-60200

0404-60210

* Visi Autotransporto priemonių registracijos biurai dirba nuo 9.00 iki 12.45 valandų ir nuo 2.00 iki 4.00 valandų nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus ne darbo dienas), tačiau biurai, sąraše pažymėti dviem žvaigždutėmis, taip pat dirba ir pietų pertraukos metu.