Užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojams!

 

 

 

Gerbiamieji mokytojai,

 

Dar vienas rugsėjis pasibeldė į Jūsų dvasios namus,

dar vienas ruduo pakvietė Jus į klases pas tuos, kuriuos mes

vadiname Naujosios Lietuvos žmonėmis.

 

Jūs dirbate darbą, į kurį įdedate visas savo kūrybines

galias ir talentą, todėl esate gerbiami ir mylimi moksleivių,

jų tėvų ir visos visuomenės.

 

Tarptautinės mokytojų dienos proga linkime, kad gėris

ateitų į Jus iš visur ir iš kiekvieno žmogaus, kad Jūsų darbas

teiktų džiaugsmą ir malonumą, o gyvenimo kelias vestų

vis į didesnę sėkmę. Gyvenkite su nematoma saule sieloje,

su noru atiduoti kitiems tai, ką gero turite savyje.

 

Su pagarba

 

Antanas Petrauskas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinis direktorius

 

 

 

Vilnius, 2004 m spalio 5 d.