Leidykla “Tyto alba” šiuo metu rengia knygą, skirtą lietuviams, išvykstantiems gyventi, dirbti ar mokytis svetur. Tai pirmoji tokio pobūdžio knyga Lietuvoje, suteiksianti daug reikalingos informacijos apie gyvenimą užsienio šalyse ir padėsianti žmonėms išvengti įvairių sunkumų. Kadangi daugiausiai apie šalį sužinoma pačiam/-iai joje pagyvenus, renkame žmonių, jau išvykusių gyventi svetur ar grįžusių pasakojimus ir įspūdžius. Todėl būtume labai dėkingi, jei sutiktumėte atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir pasidalintumėte savo patirtimi.


Bendrieji duomenys


 1. Vardas, Pavardė (Jei nenorite, jog Jūsų pavardė būtų skelbiama knygoje, galite nurodyti tik vardą, slapyvardį ar inicialus)

 2. Gimimo metai

 3. Lytis

 4. Išsilavinimas, profesija

 5. Šeimyninė padėtis

 6. Šalis, į kurią vykote

 7. Laikas, praleistas šalyje


Atsakykite į šiuos klausimus kiek įmanoma plačiau

(klausimai orientaciniai, neprivalote atsakyti į visus)


 1. Šalis

 1. Kaip apibūdintumėte pačią šalį?

 2. Kas joje labiausiai patinka?

 3. Kas joje labiausiai nepatinka?

 4. Kokie pavojai kyla gyvenant toje šalyje?

 1. Išvykimo aplinkybės ir gyvenimo svetur pradžia

  1. Dėl kokių priežasčių ir kokiu tikslu išvykote?

  2. Kodėl pasirinkote būtent tą šalį?

  3. Kas buvo sunkiausia ką tik atvykus?

  4. Kas labiausiai padėjo kuriantis?

 2. Darbas

  1. Kokį darbą dirbate (-ote) toje šalyje?

  2. Kaip susiradote darbą?

  3. Kiek valandų per savaitę dirbate (-ote)?

  4. Ar jaučiatės (-tėtės) socialiai saugus (turėjote sveikatos draudimą, darbo garantijas ir kt.)?

  5. Kokio dydžio atlyginimą gaunate (-ote)?

  6. Koks yra vidutinis atlyginimas toje šalyje už panašaus pobūdžio darbą?

  7. Ką dažniausiai dirba imigrantai toje šalyje?

  8. Kokie toje šalyje santykiai su darbdaviais bei kolegomis?

  9. Kas Jūsų darbe įdomiausia/ linksmiausia / bjauriausia?

 3. Bendravimas su žmonėmis

  1. Kaip apibūdintumėte tos šalies žmones? Ar jie linkę bendrauti? Emocionalūs ar šalti?

  2. Kaip toje šalyje žiūrima į atvykėlius?

  3. Kas svarbiausia bendraujant su tos šalies žmonėmis, ką jie vertina?

  4. Kas šioje šalyje nepriimtina? Ko negalima daryti?

  5. Kokiomis kalbomis įmanoma susikalbėti?

  6. Ar bendraujate (-avote) su kitais atvykėliais? Iš kokių šalių?

 4. Laisvalaikis

  1. Kaip toje šalyje leidžiamas laisvalaikis, kokie pasilinksminimo būdai populiariausi?

 5. Šeima

  1. Ar išvykote kartu su šeima? Ar visi vienu metu?

  2. Ar Jūsų šeima lietuviška, ar mišri?

  3. Kaip adaptuojasi (-avosi) naujoje šalyje vaikai?

  4. Ar stengiates išlaikyti lietuvybe ir lietuvių kalbą šeimoje? Kaip tai pavyksta?

  5. Kaip pasikeitė Jūsų santykiai su likusiais Lietuvoje šeimos nariais, giminėmis ir draugais?

 6. Ryšiai su Lietuva ir lietuviais

  1. Kaip palaikote (-ėte) ryšius su Lietuva?

  2. Kokie santykiai tarp lietuvių toje šalyje?

  3. Ar vyksta toje šalyje kokia nors lietuvių veikla? Ar joje dalyvaujate?

  4. Kada ketinate grįžti? Jeigu esate grįžęs, ar ketinate vėl išvykti?

 7. Kita (ko nepaklausėme)Jei pažįstate daugiau žmonių iš Lietuvos, išvykusių gyventi, dirbti ar mokytis svetur, būtume labai dėkingi, jei persiųstumėte šį klausimyną ir jiems.


Informacija renkama iki 2006.05.01.


Atsakymus siųskite el.paštu: emigracija@tytoalba.lt


Labai dėkojame Jums už pagalbą!