pagal

Classification of Scientific Fields http://www.msmt.cz/pdf/kestazeni/Klasobor.htm

 

Informatics ir Computer Science NĖRA tokie jau ir SINONIMAI:

 

2200 COMPUTER SCIENCE

2201 Boolean algebra

2202 Computer data banks

2203 Computer logic

2204 Computer programming

 

 

4400 INFORMATION SCIENCE

4401 Communication

4402 Library Science

4403 Informatics

4404 Informatology

 

 

Computer Science“ yra mokslas apie kompiuterius , jų programavimą ir t.t. (t.y. tikslusis mokslas), o „Informatics“ tai ne tikslusis mokslas, o daugiau humanitarinis (panašiai kaip bibliotininkystė/informologija ir t.t)

 

"Informatics" žodis nors ir egzistuoja kaipo toks , tačiau NIEKUR PASAULY NĖRA naudojamas:

 

Pvz.: informacijos paieškos internete sistema Yahoo, kuri pateikia mokslų sąrašą http://dir.yahoo.com/Science/ ir jame jokio "informatics" nėra! Taip pat nerasime, kad "informatics" dėstytų nors vienam amerikietiškam (ar pan.) universitete

 

Arba pvz.:

http://www.sciencedirect.com/

ten kur duoda pasirinkti mokslo šakas straipsnių paieškai yra tiktais "computer science"

ir t.t. ir t.t.

 

Tačiau svarbų svarbiausia, kad nepaisant to, kad toks žodis "informatics" ir yra kažkokiuose žodynuose ar kur bebūtų užrašytas, idėja tame, kad reikia atsižvelgti i tai, kokie terminai pasaulyje vartojami kaip DE FACTO standartas